Bihar :-

 • President: Dr K K Jha
 • Secretary: Dr Vikas Shankar

Chhattisgarh :-

 • President: Dr Bharat Singhania
 • Secretary: Dr Shailendra Singh

Jharkhand :-

 • President: Dr BK Jha
 • Secretary: Dr Amlan Shome

Manipur :-

 • President: Dr Yumnam Licenses Singh
 • Secretary: Dr Salam Bocha Singh

North East :-

 • President: Dr Basobi Barua
 • Secretary: Dr Indrani Dey

Odisha :-

 • President: Dr Bikash Ranjan Kar
 • Honorary General Secretary: Dr Subhransu Sekhar Pattnaik

West Bengal :-

 • President: Dr S N Chowdhury
 • Honorary General Secretary: Dr Sudip Das