• President: Dr P Narasimha Rao
  • Immediate Past President: Dr. Ramesh Bhat
  • President Elect: Dr Kiran Godse
  • Vice President: Dr Balasubramanian N, Dr Rishi Kumar Parashar
  • Honorary Secretary General: Dr Umashankar Nagaraju
  • Treasurer: Dr Shashikumar B M
  • Joint Secretaries: Dr Bhumesh Kumar Katakam, Dr Chitralekha Keisham
  • Honorary Secretary General Elect: Dr Feroz K
  • Honorary Treasurer Elect: Dr Rakhesh S V